Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: NEPTUNE ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΣΦΑΚΙΩΝ, 73134, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
56211101 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 56291102 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 56101200 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 ΚΥΡΙΑ 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 56291101 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/07/2013
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
2 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
3 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
4 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
5 56291101 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά  
6 56291102 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά  
7 56101200 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία  
8 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης  
9 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  
10 56211101 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA