Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΦΑΡΜ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ 12, 73300, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: INFO@APOLLONIACRETANPRODUCTS.COM
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46481003 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 ΚΥΡΙΑ 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46361207 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47918200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47911100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46491917 Χονδρικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 45321000 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47778209 Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 47595827 Λιανικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46311214 Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/03/2014
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
4 45321000 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης  
6 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
7 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
9 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών  
10 47911100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47595827 Λιανικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών  
12 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά  
13 47778209 Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους  
14 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
15 47918200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
16 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 46481003 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους  
18 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
19 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  
20 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
21 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
22 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
23 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
24 46311214 Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών  
25 46491917 Χονδρικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών  
26 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
27 46361207 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA