Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: STAFF TRUCKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Λ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 193, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821087209
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46691308 Χονδρικό εμπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, άλλων οχημάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014 ΚΥΡΙΑ 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014 46631014 Χονδρικό εμπόριο μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων, αυτοκινούμενων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 09/07/2014
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων
2 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
3 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
4 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  
5 46631014 Χονδρικό εμπόριο μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων, αυτοκινούμενων  
6 46691308 Χονδρικό εμπόριο περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων, άλλων οχημάτων κατασκευών, ελκυστήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA