Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRETIKO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CRETIKO I.K.E.
Διεύθυνση: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΝΤΑΚΑ 92, 73135, -
Δήμος: ΣΦΑΚΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014 ΚΥΡΙΑ 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/09/2014
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
2 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  
3 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
6 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
7 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
8 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
9 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
10 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
11 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
12 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
13 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
14 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων  
15 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα  
16 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
17 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
18 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
19 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
20 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  
21 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
22 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA