Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OLEUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 28, 73100, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: Ε/Α ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 56291102 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 56101200 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 56291101 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014 ΚΥΡΙΑ 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 22/12/2014
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56291103 Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης
2 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία  
3 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
4 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
5 56291101 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά  
6 56291102 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά  
7 56101200 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία  
8 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
9 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA