Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 44, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 47524000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 ΚΥΡΙΑ 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 15/04/2015
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
2 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
3 47524000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
4 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
7 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA