Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΕΜΕΤ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΑΚΙ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015 ΚΥΡΙΑ 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/07/2015
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
4 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
5 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
6 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA