Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 44, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
e-mail: mixalisfragg@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731654 Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731611 Χονδρικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731639 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 ΚΥΡΙΑ 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43111000 Εργασίες κατεδάφισης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731656 Χονδρικό εμπόριο τσιμεντόπλινθων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731648 Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43991000 Εργασίες στεγάνωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43992000 Εργασίες ικριωμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731625 Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731604 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο, ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731606 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43994000 Εργασίες σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 04/11/2015
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
5 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
6 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
7 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
8 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
9 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
10 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
11 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
12 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
13 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
14 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
15 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
16 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
17 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
18 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
19 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
20 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
21 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
22 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
23 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών  
24 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
25 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
26 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
27 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
28 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
29 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
30 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
31 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
32 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
33 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
34 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
35 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
36 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
37 46731604 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο, ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο  
38 46731606 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
39 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
40 46731611 Χονδρικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου  
41 46731625 Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων  
42 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών  
43 46731639 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
44 46731648 Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.  
45 46731654 Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών  
46 46731656 Χονδρικό εμπόριο τσιμεντόπλινθων  
47 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA