Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΩMEGA GROUP DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΩMEGA GROUP DEVELOPMENT ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΔΟΥ 9, 73135, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821070745
e-mail: logistirio@atlas-estate.gr
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων ΜΕ ΛΗΞΗ 28/03/2019 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών ΜΕ ΛΗΞΗ 26/03/2019 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221002 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 26/03/2019 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 26/03/2019 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 13/01/2017 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση ΜΕ ΛΗΞΗ 13/01/2017 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ΜΕ ΛΗΞΗ 26/03/2019 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ΜΕ ΛΗΞΗ 13/01/2017 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35131002 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
2 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
3 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
5 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
6 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
9 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA