Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 34, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 ΚΥΡΙΑ 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47221000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47292202 Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47292403 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47292414 Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 26/02/2016
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
2 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
3 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
4 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων  
5 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
6 47292403 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά  
7 47262701 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού  
8 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά  
9 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου  
10 47292202 Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών  
11 47292414 Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες  
12 47221300 Λιανικό εμπόριο κρέατος  
13 47221000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
15 47221400 Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος  
16 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων  
17 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
18 46211304 Χονδρικό εμπόριο ελαιών  
19 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης  
20 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος  
21 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
22 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA