Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΡΩΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΧΡΩΤΕΚ
Διεύθυνση: ΤΣΟΝΤΟΥ ΒΑΡΔΑ 37, 73100, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43320000 Ξυλουργικές εργασίες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43341000 Εργασίες χρωματισμών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43110000 Κατεδαφίσεις ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/03/2016
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
2 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ  
3 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
4 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
5 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
6 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
7 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
8 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
9 43995003 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια  
10 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
11 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
12 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
13 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
14 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
15 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  
16 43110000 Κατεδαφίσεις  
17 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
18 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
19 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA