Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CRECON O.E.
Διακριτικός τίτλος: CRECON
Διεύθυνση: ΑΠΤΕΡΩΝ ΧΑΝΙΑ, 73135, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821009830
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 43900000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015 ΚΥΡΙΑ 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 16/04/2015
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
2 43900000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
7 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA