Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Σ.ΠΕΝΤΑΡΗΣ-Χ.ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΔΙΚΩΝΥΜΟΥ 20, 73100, XANIA
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 6937001969
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΕΙΝΑΙ;1.Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων2.Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων3.Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων4.Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβούλων γενικά 5.Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών 6.Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων7.Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων8.Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 9.Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού10.Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά11.Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 12.Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας13.Υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού14.Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων15.Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
2 28251200 Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων  
3 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
4 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
5 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
6 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
7 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
8 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
9 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
10 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
11 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
12 35302200 Υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού  
13 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
14 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA