Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ADMES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ADMES
Διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 34, 73200, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 6972862740
Ιστοσελίδα: www.admes.gr
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ
Αντικείμενο Επιχείρησης
71121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 71201302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 71201303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 71121906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 72192907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 71121307 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 74201900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ 72192908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 71121905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 71201904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑ 71121203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72192903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 71121904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 71121907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 71201304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 72192902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 72192905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 71121912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
2 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
3 74201900 Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί  
4 71201302 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων  
5 71201303 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών  
6 71201304 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών  
7 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
8 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
9 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
10 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
11 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
12 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
13 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
14 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
15 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
16 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
17 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
18 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
19 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
20 71201901 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων  
21 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
22 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
23 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική  
24 72192905 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων  
25 72192907 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών  
26 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών  
27 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
28 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
29 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
30 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
31 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
32 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
33 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
34 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
35 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA