Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΝΕΑΡΧΟΥ 18, 73133, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 54918 41141
FAX: 40257
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23991200 Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 46731625 Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23701100 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23991900 Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 ΚΥΡΙΑ 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 08111100 Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23641000 Κατασκευή κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 23991300 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 14/09/1987
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 23630000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
2 08111100 Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
5 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
8 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
9 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
10 23641000 Κατασκευή κονιαμάτων  
11 23701100 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σ  
12 23991300 Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό  
13 23991200 Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά  
14 23991900 Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.  
15 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
16 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
17 46731625 Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων  
18 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA