Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΣΟΥΔΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, 73200, -
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 81380 28210
FAX: 2821089898
e-mail: INFO@MILLS.GR
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 10612000 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους 46211409 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 46691923 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων (εκτός αυτών για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα 47767905 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς 46382921 Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331102 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές 46382914 Χονδρικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών, παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων 47292403 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά 46211410 Χονδρικό εμπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία δημητριακών 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 46382905 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου) 10911000 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10612000 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους
2 47292403 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά  
3 47767905 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς  
4 10911000 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού  
5 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
6 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
7 46382903 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων  
8 46382905 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου)  
9 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
10 46331102 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές  
11 46691923 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων (εκτός αυτών για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα  
12 46382914 Χονδρικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών, παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών  
13 46211409 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα  
14 46211410 Χονδρικό εμπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία δημητριακών  
15 46382921 Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού  
16 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA