Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Σ.ΧΛΩΡΑΚΗΣ-Ε.ΜΑΝΔΡΑΜΠΑΖΑΚΗΣ Ο.Ε.Τ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: TECHNOKRETA CENTER
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 63, 73135, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 96095
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 ΚΥΡΙΑ 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46431111 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 24/01/1989
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
4 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
5 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
6 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
7 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
8 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
9 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
10 46431111 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  
11 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
12 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA