Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διεύθυνση: ΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 134 Π ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 11, 73134, ΧΑΝΙΑ
Δήμος: ΧΑΝΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2821053675
e-mail: DRAKAKISAE@GMAIL.COM
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43994000 Εργασίες σκυροδέματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43991000 Εργασίες στεγάνωσης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43111000 Εργασίες κατεδάφισης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43992000 Εργασίες ικριωμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 06/06/1990
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
6 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
7 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
8 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
9 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
10 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
11 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
12 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
13 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
14 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
15 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
16 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
17 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
18 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
19 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)  
20 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
21 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
22 43999006 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων  
23 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
24 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
25 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
26 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
27 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
28 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
29 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
30 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
31 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
32 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
33 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
34 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
35 25940000 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών  
36 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
37 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
38 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
39 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
40 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
41 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
42 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  
43 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
44 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
45 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
46 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
47 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA